21 Aralık 2013 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Duyurusu Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı iki ertelemenin ardından nihayet açıklandı. 2013 yılının son sınavı 21 Aralık tarihinde ilk defa 5 farklı merkezde yapılacak.

Adaylar; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 22 Kasım-03 Aralık 2013 tarihlerinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaklar.

Sınav ücretinin yatırılmasının ardından sınav başvurusu işlemleri başlayacak. Uzman adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 22 Kasım-03 Aralık 2013 tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaklar. 

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 11 Aralık 2013 tarihinde    http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabilecekler.

İSG Sınav Yerleri

Merkezi sınav bu yıl ilk defa farklı şehirlerde yapılacak. Buna göre ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, ADANA ve BURSA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları) (Sınava  girecek  adaylar,  sınava  girmek  istedikleri  il  tercihlerini  sınav  başvurusu  esnasında yapabileceklerdir.) sınavın yapılacağı merkezler olacak.

İSG sınavı 21 Aralık 2013-Cumartesi günü,  Saat: 10.00’da başlayacak. Sınav uygulaması 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacak. Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı üzerinden yapılacak. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi  (11 Aralık 2013 tarihinde    http://www.meb.gov.tr, adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile girecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik

Soru Dağılımı

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.

İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

 

NO

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

35

5

Teknik

15

 

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

 

NO

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

 

Sınavla  ilgili  bilgilendirmeler  ve  iletişim  için  adaylar  MEB  İletişim  Merkezi  ”Alo  147”

telefonundan yararlanabilecek. Sınavla i l g i l i d u yu r u ve i l a n l a r Millî Eğitim Bakanlığı ve İş S a ğl ı ğı v e G ü v e n l i ği G e n e l M ü d ü r l ü ğü tarafından yapılacaktır.

Sınav   soru   ve   cevap   anahtarları   23   Aralık   2013   tarihinde    http://www.meb.gov.tr   ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacak.

Sınav Sonuçları

Adayların  sınav  sonuçları  14  Ocak  2014  tarihinde  İş   S a ğl ı ğı   v e   G ü v e n l i ği   G e n e l M ü d ü r l ü ğü ’ne  teslim  edilecek,   http://www.meb.gov.tr  ve   http://www.isggm.gov.tr  internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.